Om behandling

TKM = Traditionell Kinesisk Medicin

Kinesisk medicin och akupunktur har använts i flera tusen år i Kina.

Det är en effektiv behandlingsmetod utan biverkningar som under senare år blivit uppmärksammad i övriga världen.

 

I kinesisk medicin används ordet obalans istället för sjukdom. När det blir blockeringar i kroppens eget energisystem, vår livsenergi som kallas Qi, uppstår en obalans.

 

Genom kroppen strömmar en svag elström i banor som kallas meridianer.

Det går att jämföra dem med vattendrag, blir det stopp i ett vattenflöde blir det översvämning på ett håll och torka på ett annat.

 

Med akupunktur, örter, moxa och koppning regleras flödet och blockeringar löses upp så att balansen återuppstår igen.

I kinesisk medicin behandlas alltid grundorsaken, inte bara symptomen.

Många olika symptom till synes oberoende av varandra kan ha samma grundorsak/obalans.

En obalans kan uppstå genom fysisk påverkan, en skada eller förslitning. En annan yttre påverkan kan vara kyla, hetta, fukt eller vind som invaderar kroppen och skapar en obalans. Det är viktigt att vara klädd efter väderlek och att skydda sig från vind, kyla, fukt och värme för att hindra att dra sjukdom till sig.

 

En obalans kan också uppstå av olika känslor som blir för starka eller långvariga, t ex ilska, stress eller sorg. Det kan skada de inre organen och på så vis skapa sjukdom.

Vi påverkas hela tiden av omvärlden, både psykiskt och fysiskt. Kropp och själ hör ihop, de tillhör samma enhet.

 

Hur många behandlingar krävs med akupunktur?

Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil. Mycket förenklat beskrivet behövs 5 behandlingar för lindriga skador, 10-15 eller fler vid svårare sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar behövs stödbehandlingar ges månads- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd. Räkna med att initialt behövs behandling 1-2 ggr/vecka som sedan glesas ut.

 

En behandling tar ca 1 timme. Under behandlingen ligger du behagligt och kopplar av.

Fösta behandlingen tar längre tid för då går vi igenom hur din kropp fungerar och vilka symtom den speglar.

TCM verkar genom att återupprätta den ursprungliga harmonin i det aktuella organet/kroppsdelen.

Efter behandling kan gamla skador fysiska/psykiska komma fram för att sen klinga av, det är ett sätt för kroppen att läka och inget att bli rädd för.

 

 

 

070-3052938

 

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet

Traditionell Kinesisk medicin

 

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet

Traditionell Kinesisk Medicin

佛 法 僧